Kdo stojí za projektem

Eva

Koželuhová

Co dělám: Snažím se, aby vyrůstali další čtenáři. A učitelé, kteří budou děti inspirovat a provázet je na jejich cestě za poznáním.

Působím jako odborný asistent na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Zaměřuji se na přípravu budoucích učitelů mateřských škol. Vytvářím metodické materiály pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, mnoho let jsem působila jako učitelka v mateřské škole. Moc ráda čtu a nejraději dětem. Ty mám tři. 

Oblíbený dětský autor: Daisy Mrázková

Můj sen: Mít velkou, ale opravdu velkou knihovnu a v ní knížky, co jsem skutečně přečetla. A aby všem dětem doma někdo četl. 

Zajímavost: Ráda vařím a jím. A tančím. A šiju. A učím se něco nového.

 

Barbora

Loudová Stralzcynská

Co dělám: Snažím se, abych vzbuzovala zájem učitelů o pohledy a otázky dětí – aby učitelé nepřicházeli s tím, co mají dětem předat, ale aby zkoumali, na co se děti ptají, proč je témata zajímají a jaké osobnosti tyto děti jsou.

Působím jako odborný asistent na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Garantuji bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy. Zaměřuji se na současné proměny předškolního výchovy a vzdělávání v České republice a v zahraničí. Ráda hledám jiné pohledy na zaběhnuté přístupy.

Oblíbený dětský autor: Ester Stará

Můj sen: Otevírat oči studentům tak, aby prožili fascinaci dětskými osobnostmi a toužili s nimi objevovat svět – ve vzájemném respektu, laskavosti a pohledu, který vždy vidí nejdříve to dobré.

Zajímavost: ráda sportuji a trávím čas v divočině.

Jolana

Ronková

Co dělám: využívám své zkušenosti z výuky ze základní školy, neustále se vzdělávám a předávám své znalosti budoucí generaci učitelů.

Pracuji na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývám především rozvojem čtenářské gramotnosti a didaktikou počátečního čtení a psaní. Vedu praxe studentů, učím také na 1. stupni pražské základní školy, jsem členem ELINET (European Literacy Network), mezinárodní sítě na podporu politik čtenářské gramotnosti, publikuji a pracuji pod vedením prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a doc. PhDr. PaedDr. Anny Kucharské, Ph.D na národních a mezinárodních projektech na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

 Oblíbený dětský autor: Petr Čech, Petra Braunová, Marcela Šedivá, Petr Horáček, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowlingová, T. Robberecht

Můj sen: radovat se ze všech krás, které život přináší, smát se a milovat

Zajímavost: zabývám se ornitologií, zejména vodního ptactva, kempařím „nadivoko“ ve svém obytném autě, hraji na housle v orchestru vážnou i filmovou hudbu, navrhuji rekonstrukce starých domů