O projektu

Inspirace, co a jak číst s dětmi – nečtenáři a začínajícími čtenáři. Webové stránky vznikly v rámci projektu „Interakce pedagoga s dítětem podporující kreativitu a kritické myšlení dětí“, který je realizován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy za finanční podpory hnutí Otevřeno a nadačního fondu Abakus

Projekt cílí na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí budoucích učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti komunikace s dítětem/žákem, která bude rozvíjet kritické a tvořivé myšlení dětí. Kompetence studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím práce s dětskou literaturou při rozvoji čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. A právě vlastní tvorba studentů je mnohdy tak zdařilá, že jsme ji nechtěly nechat ležet v šuplíku. Se souhlasme jejich autorů je tedy zveřejňujeme a posíláme dál v naději, že mohou inspirovat, pomoci, povzbudit či nasměrovat další učitele a učitelky. A nebo rodiče. Zkrátka každého, kdo chce s dětmi číst a společně s nimi odhalovat jedno dobrodružství za druhým

Proč?

Protože oblast rozvoje myšlení a porozumění je klíčová nejen pro další vzdělávání, ale pro život vůbec. Čtení podporuje myšlení, úsudek, člověka kultivuje. Působí na emoce, city i volní vlastnosti. Čtenáři dosahují lepších výsledků ve škole. Přirozeně si osvojují hodnoty, na kterých stojí naše společnost. A společný čas strávený čtením dítěte a rodiče či dítěte a učitele prohlubuje jejich vzájemný vztah a navozuje pocit bezpečí.  A protože je čtení a čtenářství je úzce propojeno s myšlením, se schopností úsudku, proto jsme se rozhodli prostřednictvím práce s dětskou literaturou rozvíjet u našich studentů takové dovednosti, které umožní dětem a žákům rozvíjet jejich vlastní myšlení a kreativitu. 

 

Hlavní poslání

Do projektu jsme se pustily, protože nám jde o to, aby škola v dětech probouzela zvídavost a lásku k vědění, touhu objevovat, odvahu sdílet své názory a vedla k přemýšlení o názorech druhých. Snažíme se, aby naši studenti odcházeli do praxe co nejlépe připraveni, i když je nám jasné, že to chce čas a že něco může přijít až z praxe. Chceme, aby budoucí učitelé dávali dětem prostor přemýšlet, uměli se ptát a uměli dětem naslouchat. Společné čtení se nám k tomu zdá jako vhodná průprava.

Buďme však tolerantní a ne příliš kritičtí, jde o studentské práce. Jako takové mají nárok být nedokonalé… 🙂

Jak rozvíjet myšlení a tvořivost dětí při práci s knihou

Stručné shrnutí, jak u dětí rozvíjet nejen zájem o čtení, ale i podněcovat jejich přemýšlivost a schopnost uvažovat kriticky. Materiál obsahuje přehled vhodnýcch metod kritického myšlení a příklady jeho využití.

Text vznikl jako studijní opora pro naše studenty.