Inspirativní zdroje

Níže přinášíme další zdroje, které nám mohou pomoci podporovat děti na jejich cestě ke čtenářství. Chtěli jsme vytvořit takový „rozcestník“, místo, ze kterého je možné se dostat k mnoha inspirujícím materiálům. V uplynulých letech toho vznikalo hodně, bohužel se však často informace o mnoha skvělých počinech a výstupech různých projektů vůbec k širší veřejnosti nedostane. Proto se snažíme odkazy na weby či seznamy publikací aktualizovat. Pokud byste věděli o některém, který tady chybí, dejte nám vědět, ať jej můžeme přidat. Byla by totiž škoda, kdybychom se neinspirovali a neobohacovali vzájemně.

Inspirativní weby
Knihy o čtení a čtenářství
 • KOŽELUHOVÁ, Eva.  Čtenářské strategie v mateřské škole a u nečtenářů. Praha: Portál. 2022 
 • Krüger, K., & Šafránková, K. (2021). Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet. Šafrán.
 • Koželuhová, E., & Wildová, R. (2021). Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi!. Edika.
 • Trávníček, J. (2011). Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky.
 • Trávníček, J. (2014). Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Host.
 • Wolf, M. (2020). Čtenáři, vrať se: mozek a čtení v digitálním světě (přeložil Romana HEGEDÜSOVÁ). Host.
 • Homolová, K. (2013). Dětský a dospívající čtenář. Slezská univerzita v Opavě.
 • Segi Lukavská, J. (Ed.). (2018). Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Host.
 • Mandys, P. (2013). 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Albatros.
 • Trávníček, J. (2020). Kulturní vetřelec: dějiny čtení, kalendárium. Host.
 • Košťálová, H. (2017). Čtenářské kontinuum. Praha: Pomáháme školám k úspěchu.
Pracovní listy ke stažení

Pracovní listy ke čtenářským lekcím, zpracovaným v publikaci Koželuhová, E., Koželuh, O. a Šujancová, M. (2023). Děti a senioři v mateřské škole. Portál.

Jak rozvíjet myšlení a tvořivost dětí při práci s knihou

Stručné shrnutí, jak u dětí rozvíjet nejen zájem o čtení, ale i podněcovat jejich přemýšlivost a schopnost uvažovat kriticky.

Text vznikl jako studijní opora pro naše studenty.