Birlibán

Birlibán je knihou, která čtenáře velmi živě zatáhne do příběhu malého Birlibána, chlapce, který si rád dělá věci tak trochu po svém. Hned na začátku knihy se ukazují některé jeho povahové rysy a vlastnosti, z nichž mnohé nejsou pěkné. Birlibán však na své chyby doplácí a dostává se do situací, kdy se mu jeho často vypočítavé a sobecké chování vymstí. Birlibán je však připravený se ze svých poklesků poučit a napravit se. Jestli se mu to podaří se dozvíme v závěrečných kapitolách. Kniha je vhodná právě pro žáky mladšího školního věku, kteří mohou zažívat podobné situace a pocity jako Birlibán.

pdf ke stažení

Novinky: