Nádherné úterý

Záměrem tematického celku je rozvoj emočního porozumění dětí, zejména porozumění vlastním emocím, dovednosti popsat, jak se při jejich prožívání cítí, ale i schopnost empatie a porozumění druhým a také uvědomění si aspektů, které ovlivňují náladu, emoce a pocity člověka. Díky textu chceme s dětmi dojít k tomu, že „Vše zlé je pro něco dobré“ a tudíž nemusí smutek nutně znamenat něco špatného. Délka realizace je naplánována na jeden týden.

pdf ke stažení

 

 

Novinky: