Kostík

Záměrem tematického celku je umožnit dětem rozvoj schopností a dovedností důležitých k navazování vztahů nejen ke svým vrstevníkům. Má dětem pomoci uvědomit si, s kým je mu hezky, kdo je to kamarád. Délka realizace tematického celku je naplánována na jeden týden.

PDF ke stažení

Novinky: