O strašlivém drakovi

Z tematického týdenního celku se děti dozví, jak je důležité slušné chování (poprosit, poděkovat, pozdravit), seznámí se s emocemi a jejich vyjadřováním, a také s používáním piktogramů a jejich čtením.

PDF ke stažení

Novinky: