Pohádka o Ipsíkovi

Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst a psát nejprve sebe a pak všechny larvičky v celé kolonii tak, aby mohly písmena krasopisně vyhlodávat do lýka. Když pak přiletěl strakapoud a Ipsíka sezobnul, věrní žáčkové na jeho počest začali pod kůru vykousávat kroniku lýkožroutího rodu, který dodnes nese latinské jméno Ips typographus, tedy lýkožrout psavec. Tematický celek je naplánovaný přibližně na dva týdny a děti seznamuje se školním prostředím, připravuje je na čtení a psaní, a přibližuje jim dění ve „velké škole“. To vše prostřednictvím lýkožrouta Ipsíka.

Novinky: