Tady jsme doma

Tematický celek je navržen do týdne, kdy v mateřské škole slavíme Den Země.
Primárním záměrem je podporovat u dětí vztah k naší Zemi, přírodě, všemu živému a v konečném důsledku i k sobě navzájem a předat jim elementární poznatky o naší planetě a posilovat u dětí environmentální cítění.

PDF ke stažení

Novinky: