Veliký sníh

Jednodenní lekce má za úkol přiblížit dětem, jak obtížné je pro přezimující ptáky najít v zimě potravu a jak i my můžeme ptáčkům v zimě pomáhat. Pomoci dětem uvědomit si, jak je důležité mít kamarády, kteří neváhají přispěchat na pomoc příteli v nouzi. Jak není hezké vychloubačné chování a pýcha, která předchází pád.

pdf ke stažení

Novinky: